Ons bedrijf

QST Safe Skies is een advies- en trainingsorganisatie met ervaring in de luchtvaart en de gezondheidszorg. We zijn gespecialiseerd in Crew Resource Management en de transformaties/verandering van teams.

Onze doelstelling

Het continu verbeteren van het veiligheids- en imagoniveau van onze opdrachtgevers en het creëren van langlopende relatie met hen.

Onze aanpak

Wij hanteren geen standaard training of advies maar passen deze aan aan de behoeften van de opdrachtgever en de bestaande situatie. Bij het kiezen van een aanpak richten wij ons op het vergroten van de impact en de effectiviteit van teams. Dit doen we in co-creatie met onze opdrachtgever en een gespecialiseerd team van trainers/adviseurs.

Onze service: Crew Resource Management en verandering

Wij richten ons op het vergroten van het verandervermogen binnen organisaties en teams door het versterken van de teamdynamiek, de organisatie zelf in staat te stellen te ontdekken waar de sleutel tot verandering zit en deze in gang te zetten. Hiervoor gebruiken we o.a. Crew Resource Management trainingen, teamworkshops en een bottom-up veranderaanpak.

Boek “Medisch Teamwork” Crew Resource Management

Schermafbeelding 2014-06-30 om 11.54.20

 

Het boek ‘Medisch Teamwork, CRM in de gezondheidszorg’ is beschikbaar.
Onder eindredactie van Martine de Bruijne en Fred Bleeker.

Laatste ontwikkeling

laatste ontwikkelingen

Een van de huidige opdrachten is het vergroten van het verandervermogen van een klein ziekenhuis (+- 300 medewerkers), inclusief de vakgroep. Crew Resource Management opdrachten worden op dit moment uitgevoerd binnen verschillende ziekenhuizen bij zowel functieafdelingen als verpleegafdelingen.  Lees hierover meer bij projecten.