Crew Resource Management

Crew Resource Management

Wij zijn gespecialiseerd in Crew Resource Management. We hebben een achtergrond in de operationele luchtvaart en meer dan 13 jaar ervaring in de zorg, hierdoor zijn wij goed in staat teams te doorgronden en samen met hen oplossingen te vinden voor verbetering van hun teamdynamiek en operationele problemen.

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat vaak uit een combinatie van; korte trainingen, het op gang brengen van groepsprocessen, team-coaching en het instellen van verander-teams. Vaak passen we hierbij video-feedback toe en leiden we teamleden op tot interne trainers/begeleiders met als doel om een verandering tot stand te brengen.

Complexiteit in zorgorganisaties

veiligheid management

De complexiteit in veel organisatie maar vooral zorgorganisaties is groot. Bijvoorbeeld het grote aantal en de variatie in professionals die zorg verlenen aan een enkele patiënt, en de variatie in patiënten en productvormen. Het is letterlijk van levensbelang dat teams proactief veilig werken, individuele acties in het team goed op elkaar aansluiten en dat men elkaar aanspreekt en ondersteund. 

Crew Resource Management (CRM)

een cockpit crew

Optimaal samenwerken in operationele teams vormt een basis voor een effectieve en veilige uitvoering van het werk. Dit vraagt van teamleden dat ze informatie goed met elkaar uitwisselen, elkaar waarschuwen in het geval er iets mis gaat of dreigt mis te gaan, men elkaar aanspreekt op onveilig gedrag, er leiderschap is binnen het team, men gezamenlijk goed omgaat met stress, etc.. Om goed teamwork te implementeren is in eerste instantie kennisoverdracht en training van vaardigheden belangrijk. Hiervoor vinden korte Crew Resource Management theorietrainingen plaats. Er wordt gebruik gemaakt van simulatietraining en video-opnamen die m.b.v. videofeedback worden teruggegeven aan het team. In bijna alle gevallen is een verander- of transformatie-programma nodig die bottom-up werkt met een combinatie van cultuur- en proces-interventies.

Veranderen/transformatie

verandering transformatie

Met alleen trainingen zijn er in teams maar deels veranderingen te realiseren, vooral op de langere termijn blijkt er niet veel verandert. Daarom heeft QST in samenwerking met zijn partners een veranderaanpak (transformatie) ontwikkeld. Hierbij wordt de organisatie toegerust om zelf een transformatie programma, met specifieke proces- en cultuurinterventies, te kiezen en toe te passen, dit te monitoren en bij te sturen. Hiermee wordt een grotere gedrags- en diepere cultuurverandering gerealiseerd.

Videofeedback training

images-6

Er zit een groot leereffect in het op video terugzien van hoe men als team de behandeling van een patiënt heeft uitgevoerd. Dit werd in de jaren negentig al toegepast in de luchtvaart in vluchtsimulatoren. Men noemde dit videofeedback. Wij passen deze methodiek toe in simulatietrainingen maar ook in de actuele uitvoering van zorg, met alle mogelijke zorgvuldigheid voor patiënt en medewerkers. Videofeedback gebruiken wij als interventie in een verandering/transformatie. Hiervoor leiden wij interne medewerkers op tot CRM videofeedback-instructeur.