Projecten in uitvoering

CRM transformatie Ziekenhuis Gelderse Vallei

Op de OK en de ICU in het Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn de medisch specialisten en OK-medewerkers volop bezig met de implementatie van CRM. De opdracht bestaat uit het geven van basis Crew Resource Management training, het opleiden en begeleiden van een Kernteam en videofeedback instructeurs en het begeleiden van het veranderprogramma.

Crew Resource Management Treant zorggroep

Binnen Treant is men bezig met de fusie van drie ziekenhuizen, zo ook de drie OK's. Al eerder heeft er CRM training plaats gevonden op iedere afzonderlijke OK. Om de samenwerking tussen de drie OK's te harmoniseren en te versterken is besloten tot een gezamenlijk CRM traject waarbij we begonnen zijn om van het gezamenlijke management team een nog sterker team te maken.

CRM training SEH, Den Haag

Alle medisch specialisten en verpleegkundigen van de SEH worden getraind op het vlak van Crew Resource Management. En er wordt een intern trainings- en veranderteam opgeleid en een transformatieprogramma wordt opgestart. 

CRM training UMC Utrecht

Een van de functie afdelingen van het UMC Utrecht ondersteunen wij bij de uitvoering van een CRM-traject. We hebben hiervoor video-opnamen gemaakt en deze gebruikt in CRM training. Een 'eye-opener voor meerdere mensen. "Je gaat toch anders naar je werk kijken". Het vervolg is invoering van andere werkwijzen, het wegnemen van dreigingen en elkaar onderling beter gaan aanspreken.

Invoering CRM / Medisch Teamwork Gelre ziekenhuizen

QST Safe Skies ondersteund de Gelre ziekenhuizen met invoering van Medisch Teamwork (CRM) t.b.v. alle medische professionals. Na een aantal initiële trainingen zijn door QST Safe Skies ruim 90 interne instructeurs opgeleid voor het geven van vooral praktische CRM trainingen, het geven van feedback op de zogenaamde niet-technische vaardigheden en de begeleiding van veranderingen.

Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk

QST Safe Skies ondersteund SKB met invoering van Medisch Teamwork (CRM). Na een aantal basis Crew Resource Management trainingen worden door QST Safe Skies een 9-tal interne instructeurs opgeleid voor het geven van videofeedback op de zogenaamde niet-technische vaardigheden van teams.