Crew Resource Management, training of transformatie?

Crew Resource Management is niet een training

Crew Resource Management is niet een training maar een verandering in de manier van samenwerking en omgang binnen het team waarvan een training een klein onderdeel is.

Verandering-e1423162279571-1140x420

Vertrouwen tussen teamleden

De basis voor een goede samenwerking tussen teamleden is onderling vertrouwen. Daarmee wordt niet bedoeld dat ze vertrouwen hebben in elkaars professionaliteit als arts of verpleegkundige maar vertrouwen in elkaar als teamlid; waarbij je elkaar bijvoorbeeld kunt aanspreken en feedback geven zonder dat dit sociaal onveilig voelt. Dit vertrouwen kun je wel laten groeien in een training maar als dit niet iedere keer bevestigd en versterkt wordt in de weken en maanden daarna zal de training op dit vlak weinig effectief zijn. Dit treedt zeker op als het team na de training van samenstelling verandert en men werkt met mensen die de training nog niet hebben gehad of deze tijden geleden hebben gevolgd.

Het effectief aangaan van verschillen van inzicht

Met voldoende vertrouwen als basis is men in staat om verschillen van inzicht of belang effectief onderling aan te gaan en hiermee snel tot goede oplossingen en veranderingen te komen. Teamleden ontwikkelen hiermee geen weerstand maar energie om nieuwe werkwijzen in te voeren. Bovendien willen professionals wel veranderen maar niet verandert worden, dus betrek ze zoveel mogelijk bij de verandering, laat ze de regie hebben. Hier past een ander soort leiderschap bij, een die meer ondersteunend is dan directief.

Bij invoering van Crew Resource Management ligt de focus op verandering en niet op training

Onze visie op Crew Resource Management is dat de focus niet zou moeten liggen op CRM training maar op de verandering (of transformatie, zoals het ook wel wordt genoemd). Dit vergt een andere aanpak; niet een projectaanpak maar een flexibel programma waarbij zowel aandacht wordt besteedt aan proces- en werkveranderingen als ook aan de zachte kant, de onderlinge dialoog, gedoe, etc.. Dit vraagt ondersteunend leiderschap, het vrij maken van de professional om tijd een aandacht te besteden aan het veranderen van hun eigen werk en -team en het creëren van sterke verander- of kernteams, bestaande uit eigen mensen, die de regie voeren over de verandering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *