06 53 92 50 28

Begin jaren negentig van de vorige eeuw, toen ik nog in de luchtvaart werkte, werd er in de vluchtsimulator al gebruik gemaakt van video-opnames als feedback-instrument om de teamprestatie van piloten te evalueren. Rond 2005 ben ik video op eenzelfde manier gaan gebruiken in de gezondheidszorg om teams in Operatiekamers, IC’s en op de Spoedeisende hulp te ondersteunen bij de verbetering van hun operationele samenwerking. Het samen terugzien van de gemaakte beelden en het stellen van open vragen gaf binnen het team vaak genoeg stof voor een goede onderlinge dialoog en verbetering van hun samenwerking.

De afgelopen jaren heb ik een aantal keren video gebruikt in het coachen van teams en dan met name in het coachen van managementteams. Normaal coach je een team met en langs door hun geconstrueerde inzichten, gestolde relaties en opgebouwde gevoelens. Voor het coachproces kan daarin een belemmerende teamdynamiek zitten.

Het voordeel van videobeeld is dat het puur het gedrag van teamleden weergeeft, vaak gedrag waarvan men zelf niet weet dat het er is of invloed heeft op elkaar. Tijdens het terug kijken met het team merk ik dat in het gesprek, naast wederzijds begrip, vaak inzichten ontstaan die dieper gaan dan de verklaring van het gedrag. Het creëert openingen naar een dialoog over onderliggende oorzaken en het oplossen hiervan. Meestal kan er hierna sneller en effectiever worden gesproken over de echte uitdagingen van het team.

De beelden maak ik tijdens een gezamenlijk overleg of vergadering, en anders tijdens een teamspel.

Er bestaan wel barrières om video te gebruiken; coachees vinden het vervelend dat ze worden opgenomen, soms zelfs bedreigend. En het kost tijd om de beelden te maken. Wat ik meestal doe om de angst weg te nemen is het aangaan van een dialoog over het gebruik van video, het geven van een goede uitleg en het gezamenlijk maken van afspraken, met daarin: aangeven wat het doel is van de opnames, dat de beelden na de coachsessie direct worden vernietigd en dat we het functioneren van het team bespreken en niet het gedrag van een enkel individu.

Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie je eigen ervaring met het gebruik van video in teamcoaching met mij willen delen en vooral hoe jullie er nog meer weten uit te halen dan ik hier heb beschreven?