06 53 92 50 28

In veel organisatie worden CRM-trainingen gezien als synoniem voor implementatie van Crew Resource Management. Maar klopt dit beeld wel?

Vertrouwen kun je laten groeien

De basis voor een goede samenwerking tussen teamleden is onderling vertrouwen. Daarmee wordt niet bedoeld dat ze vertrouwen hebben in elkaars professionaliteit. Maar vertrouwen in elkaar als teamlid. Vertrouwen waarbij je elkaar bijvoorbeeld kunt aanspreken en feedback durft te geven zonder dat dit sociaal onveilig voelt. Dit vertrouwen laat je groeien in een training. Als dit niet iedere keer bevestigd en versterkt wordt in de weken en maanden daarna zal de training op zichzelf weinig effectief hebben.

Beter in staat om verschillen van inzicht of belangen onderling aan te gaan

Met voldoende vertrouwen als basis is men veel en hiermee ook sneller bereid om tot goede oplossingen en veranderingen te komen. Teamleden ontwikkelen hiermee geen weerstand maar energie om nieuwe werkwijzen in te voeren. Bovendien willen professionals wel veranderen maar niet veranderd worden. Dus betrek ze zoveel mogelijk bij de verandering. Betrek ze erbij en laat ze de regie hebben. Als je dit voor elkaar krijgt is het aanpassen van werkwijzen of het invoeren van nieuwe team werkwijzen veel minder een probleem. 

Niet een projectaanpak maar een flexibel programma

Bij de implementatie van Crew Resource Management zou de focus dus veel meer op het organiseren van de verandering van die teamcultuur moeten liggen. Niet op primair het trainen van CRM-kennis en vaardigheden. Dit vergt een andere aanpak, niet een projectaanpak maar een flexibel programma. Waarbij zowel aandacht wordt besteed aan proces- en werk veranderingen als ook aan de zachte kant. De onderlinge spanning, het team gedoe etcetera. Dit vraagt om ondersteunend leiderschap. Het vrij maken van de professionals om tijd en aandacht te besteden aan de onderlinge dialoog en het veranderen van hun eigen werk.