06 53 92 50 28

Oorsprong van Team Resource Management training in de luchtvaart

In de luchtvaart waren we als trainers gewend om 2- of 3-daagse Team Resource Management (TRM of CRM) trainingen te geven aan nieuwe piloten die bij een luchtvaartmaatschappij gingen werken. Dit waren voornamelijk klassikale trainingen, met oefeningen, groepsgesprekken, etc. Wij hebben initieel deze aanpak uit de luchtvaart gekopieerd naar de zorg en zijn begonnen met een 2-daagse multidisciplinaire training voor verpleegkundigen, arts-assistenten, medisch specialisten, etc.. Die training werd goed ontvangen en iedereen vond dat er niet zoveel aan hoefde te veranderen. Maar wijzelf waren er ontevreden over omdat we merkten dat door de training relatief weinig veranderde in de dagelijkse praktijk.

Het moet effectiever

Ondertussen gaven potentiele opdrachtgevers aan dat zij wel een Team Resource Management training wilden maar dat omwille van de kosten en de te investeren tijd dit kortere trainingen moesten zijn. Dit resulteerde bij ons in het ontwikkelen van trainingen waarin we het theoriedeel drastisch hebben ingekort en praktisch oefenen hebben toegevoegd. Dit oefenen doen we in een skill-lab, maar ook bijvoorbeeld real-time (dus met patiënt) op een OK of ICU. We maken video-opnamen van de praktische uitvoering, die we na afloop direct m.b.v. ‘video-feedback’ technieken teruggeven aan het team. Deze manier van trainen bleek een veel effectiever manier van kennisoverdracht te zijn. Het gedrag en attitude van de teamleden veranderde veel sterker, men begon samen enthousiast een nieuwe werkwijze te ontwikkelen en voerde deze in. Vooral het op video terug zien van je eigen gedrag en dat van je teamleden, en het gesprek daarover naderhand, bleek een sterke cultuur-interventie te zijn.

Met de oude trainingen realiseerden we deels wel een verandering, men ging meer melden en gaf bijvoorbeeld meer belang aan communicatie. Maar met de nieuwe korte trainingen, de video-feedback en een aantal procesinterventies, wordt een grotere gedrag- en diepere cultuur verandering gerealiseerd.

Wij geven dus geen lange trainingen meer!