06 53 92 50 28

Het afgelopen jaar heb ik met andere mensen gewerkt aan een boek over medisch teamwork.

We hebben in het boek gekozen voor het geven van een theoretische achtergrond naast veel praktische informatie en voorbeelden. De uitgever heeft het productieproces opgestart.

Het afgelopen jaar heb ik met andere mensen gewerkt aan een boek over medisch teamwork. In de luchtvaart wordt dit crew resource management (CRM) genoemd en in de zorg team resource management (TRM) of medisch teamwork (MTW). Ik maakte met Martine de Bruijne deel uit van het redactieteam. Wij hebben eerst vastgesteld welke onderwerpen we wilden behandelen in het boek, deze ondergebracht in hoofdstukken en voor ieder hoofdstuk experts uitgenodigd als auteur . In Nederland is een snel groeiende groep onderzoekers, trainers en medische professionals actief bezig met CRM. De genodigde experts herkenden de noodzaak een boek te schrijven en waren graag bereid mee te werken aan deze uitdagende klus. Voor mij was het de eerste keer dat ik bezig was met het opzetten van en deels schrijven van een boek. Het is heel wat anders dan een training verzorgen. Een eerste boek over dit onderwerp met een nieuwe groep auteurs met sterk verschillende achtergronden voelde in het begin dan ook spannend.

Laten aansluiten verschillende kijken op Crew Resource Management

Wat mij opviel tijdens het zoeken naar meer achtergrondinformatie en goede voorbeelden van boeken over CRM, was dat er over de verschillende CRM onderwerpen veel geschreven is maar weinig in samenhang. En dat er veel verschillende inzichten bestaan over CRM. Ook bij de auteurs waren deze aanwezig. De een legt de nadruk op situatiebewustzijn, de ander op communicatie, of gezamenlijke mentale modellen en onderlinge ondersteuning en weer een ander op CRM als katalysator. De grootste uitdaging was dan ook het op elkaar laten aansluiten van de verschillende hoofdstukken ten dienste van het doel van het boek: onderwijs en toepassing van medisch samenwerken mogelijk maken. Dit betekende dat originele versies van hoofdstukken moesten worden aangepast. Dit leidde tot vruchtbare en leerzame discussie met de auteurs. De bereidheid naar elkaar te luisteren en de concrete oplossingen die we vaak snel vonden deed ons vertrouwen in een mooi eindresultaat snel groeien. Het vergde soms ook geduld. Ik heb het vermoeden dat een aantal auteurs ons af en toe wel door de Wifi bij de revers wilden pakken. Ook voor ons redacteurs was het een uitdaging steeds de tijd vrij te maken in je agenda zonder dat je werk daar onder leed.

Opbouw van het boek

We hebben in het boek gekozen voor het geven van een theoretische achtergrond naast veel praktische informatie en voorbeelden. Het resultaat is er naar, ik ben zeer tevreden. Nu kijken of ook de uitgever het hier mee eens is en daarna de lezers. Ik hoop dat het boek voor veel mensen in het zorgonderwijs en de zorg zelf, een impuls vormt en inspiratie geeft om CRM te gaan toepassen.

De uitgever heeft het productieproces opgestart. Voor ons als redactie betekend dit (hoop ik) even rust.