Crew Resource Management

Crew Resource Management

Wij zijn gespecialiseerd in Crew Resource Management, wat inhoud het verhogen van de operationele samenwerking in vaak een hoog-risico omgeving zoals de zorg, luchtvaart, politie.. We hebben een achtergrond in de operationele luchtvaart en meer dan 15 jaar ervaring in de zorg. Hierdoor zijn wij goed in staat een team-problematiek te doorgronden en samen met hen oplossingen te vinden voor verbetering van hun teamdynamiek en operationele problemen.

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat vaak uit een combinatie van; korte trainingen, het op gang brengen van groepsprocessen, team-coaching, video-interactie en het instellen van verander-teams. We proberen zo snel mogelijk de uitvoering en de regie in handen te geven van de opdrachtgever. Dit heeft als effect dat de organisatie zelflerend wordt en ons alleen nodig heeft voor ondersteuning of specifieke interventies. We leiden hiervoor teamleden op tot interne trainers/begeleiders en kernteam-leden, met als doel om zelf de verandering tot stand te brengen.

Complexiteit in zorgorganisaties

veiligheid management

De complexiteit in zorgorganisaties is groot. Dit wordt met name veroorzaakt door het grote aantal gespecialiseerde professionals die zorg verlenen aan een enkele patiënt. En de grote variatie in patiënten en productvormen. Hierom is het letterlijk van levensbelang dat teams proactief samenwerken, individuele acties in het team goed op elkaar aansluiten en dat men elkaar aanspreekt en ondersteund.

Crew Resource Management (CRM)

een cockpit crew

Optimaal samenwerken in operationele teams vormt een basis voor een effectieve en veilige uitvoering van het werk. Dit vraagt van teamleden dat ze informatie goed met elkaar uitwisselen. Elkaar waarschuwen in het geval er iets mis gaat of dreigt mis te gaan. Men elkaar aanspreekt op onveilig gedrag, er leiderschap is binnen het team en gezamenlijk goed omgaat met stress, etc.. Om goed teamwork te implementeren is vaak kennisoverdracht en training van vaardigheden belangrijk. Hiervoor vinden korte Crew Resource Management theorietrainingen plaats. Daarnaast is het essentieel dat de teamdynamiek optimaal is. Dit houdt in dat men zich onderling veilig voelt, men elkaar durft aan te spreken en een open discussie durft aan te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van simulatietraining en videointeractie. Hierbij worden video-opnamen gemaakt van de uitvoering van zorg, die m.b.v. videofeedback worden teruggegeven aan het team. En in bijna alle gevallen is een verander- of transformatie-programma nodig die bottom-up werkt met een combinatie van cultuur- en proces-interventies.

Veranderen/transformatie

verandering transformatie

Met alleen trainingen zijn er in teams maar kleine veranderingen te realiseren. Die vooral op de lange termijn niet bestendigd blijken te zijn. Daarom heeft QST in samenwerking met zijn partners een veranderaanpak (transformatie) ontwikkeld. Hierbij wordt de organisatie toegerust om zelf een transformatie programma, met specifieke proces- en cultuurinterventies, te kiezen en toe te passen, dit te monitoren en bij te sturen. Hiermee wordt een grotere gedrags- en diepere cultuurverandering gerealiseerd.

Videofeedback training

images-6

Er zit een groot leereffect in het op video terugzien van hoe men als team de behandeling van een patiënt heeft uitgevoerd. Dit werd in de jaren negentig al toegepast in de luchtvaart in vluchtsimulatoren. Men noemde dit videofeedback of videointeractie. Wij passen deze methodiek toe in simulatietrainingen maar ook in de actuele uitvoering van zorg, met alle mogelijke zorgvuldigheid voor de privacy van de patiënt en medewerkers. Videofeedback gebruiken wij ook als interventie in een veranderingstraject. Belangrijk hierin is dat de organisatie dit instrument langdurig zelf kan toepassen. Hiervoor leiden wij interne medewerkers op tot CRM videofeedback-instructeur.