06 53 92 50 28

Onderwijs

HBO en Wetenschappelijk onderwijs

Binnen faculteiten, afdelingen en secties wordt onderlinge samenwerking steeds meer onderkend als een cruciaal onderdeel van onderzoek en onderwijs. Het gaat hierbij onder andere om het tegengaan van silo-denken en hiërarchie, plus het verbeteren van de teamdynamiek. Dit geeft niet alleen betere resultaten maar ook meer werkplezier. In het wetenschappelijk onderwijs heeft QST op dit vlak meerdere afdelingen begeleid middels teaminterventies en individuele coaching.