06 53 92 50 28

Teamcoaching

Teamcoaching

Teamcoaching gaat over hoe in samenwerking de beste resultaten te bereiken. Daarbij is het van groot belang dat het team o.a. proactief samenwerkt, een gezamenlijk doel, duidelijke verantwoordelijkheden heeft en individuele taken goed op elkaar zijn afstemt. Maar ook de ‘mens kant’ is hierin van belang; je veilig voelen, elkaar aanspreken en ondersteunen is essentieel. Dat dit niet altijd lukt is evident en gaat ten koste van de teameffectiviteit en dus het resultaat.

Team coaching is niet een training en in het team dient een verlangen te bestaan om daadwerkelijk een beter team te worden.

De voordelen en opbrengsten van teamcoaching: wederzijds begrip, meer veiligheid en onderling vertrouwen, verbeterde communicatie, focus op teamdoelen, effectiever vergaderen, meer werkplezier, betere teamprestaties.

Door meer dan 20 jaar ervaring als teamtrainer en teamcoach ben ik in staat teams te laten samenwerken gelijk aan het niveau van een bemanning in de cockpit van een vliegtuig. Als coach help ik jullie te bepalen waar het team naar toe wil, belemmeringen in het team te herkennen en te overwinnen en stappen te zetten in het bereiken van het gezamenlijk doel. Er ontstaat daardoor een team wat sterker is dan de opgetelde individuele kwaliteiten.