Klachtenbehandeling en Privacy policy

QST Safe Skies ziet in elke klacht een kans om de kwaliteit van de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren. Het doel van de klachtenafhandeling is dat het vertrouwen van de klant wordt herwonnen en dat door corrigerende en preventieve maatregelen wordt voorkomen dat de klacht zich daarna herhaalt. E-mail uw klacht via de contact pagina, wij zullen binnen 2 werkdagen reageren.

U kunt daarna binnen 2 weken een inhoudelijke reactie op uw klacht verwachten. Mocht er een langere tijd nodig zijn om adequaat op uw klacht te reageren dan ontvangt u hiervan binnen 2 weken een bericht met een toelichting. Mocht u na behandeling van uw klacht alsnog niet tevreden zijn dan kunt u ook terecht bij het instituut dat de training heeft geaccrediteerd.

Bij een blijvend geschil tussen opdrachtgever en QST Safe Skies wordt het geschil voorgelegd aan de accrediterende instantie, zijn uitspraak is bindend voor beide partijen. Klachten worden geregistreerd en de wijze van afhandeling worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

Privacy Policy
QST Safe Skies B.V. doet er alles aan om zorg te dragen voor de privacy van uw persoonsgegevens.

Cookies
QST Safe Skies B.V. maakt op zijn website geen gebruik van cookies.

 

 

Data opslag
QST Safe Skies B.V. verzamelt uitsluitend persoonsgegevens om opdrachten/workshops/trainingen te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens die wij in bezit hebben bestaan uit zakelijke contactgegevens en Spiral Dynamic value scans van workshop-deelnemers. Verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van schriftelijke instructies van de klant. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en ook niet openbaar gemaakt en alleen verstuurt aan derden na schriftelijke goedkeuring van de deelnemer. Onze database bevindt zich in een wachtwoord en encryptie beveiligde omgeving.

Bewaartermijn
Als u deelneemt aan de diensten van QST Safe Skies B.V. worden uw gegevens voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft het recht om deze op elk gewenst moment in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.