06 53 92 50 28

Privacy Policy

QST Safe Skies B.V. doet er alles aan om zorg te dragen voor de privacy van uw persoonsgegevens.

Cookies

QST Safe Skies B.V. maakt op zijn website geen gebruik van cookies.

Data opslag

QST Safe Skies B.V. verzamelt uitsluitend persoonsgegevens om opdrachten/workshops/trainingen te kunnen uitvoeren. De persoonsgegevens die wij in bezit hebben bestaan uit zakelijke contactgegevens en Spiral Dynamic value scans van workshop-deelnemers. Verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van schriftelijke instructies van de klant. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en ook niet openbaar gemaakt en alleen verstuurt aan derden na schriftelijke goedkeuring van de deelnemer. Onze database bevindt zich in een wachtwoord en encryptie beveiligde omgeving.

Bewaartermijn

Als u deelneemt aan de diensten van QST Safe Skies B.V. worden uw gegevens voor onbepaalde tijd opgeslagen. U heeft het recht om deze op elk gewenst moment in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.