06 53 92 50 28

In het Meander Medisch Centrum wordt door QST een CRM-programma uitgevoerd en begeleidt. Hierin worden de SEH, IC, OK, Kinderafdeling en Verloskunde/Gynaecologie getraind op het vlak van CRM en een implementatieprogramma uitgevoerd. Onderdeel van dit programma is het instellen van een kernteam, opleiden van interne instructeurs, begeleiding en implementatie vanuit de werkvloer.