06 53 92 50 28

In een ziekenhuis in Den Haag hebben vijf functie- en verpleegafdelingen een CRM-training ontvangen. De training is gegeven aan multifunctionele teams bestaande uit artsen, verpleegkundigen en teamleiders. QST begeleidt hen nu in het implementeren van Crew Resource Management.