06 53 92 50 28

Als teamcoach begeleiden wij twee afdelingen van de TU-Delft. Belangrijk doel is het versterken van de onderlinge samenwerking. Dit doen we middels teaminterventies en individuele coaching.