06 53 92 50 28

Als teamcoach hebben wij een gemeentecollege plus directieteam begeleid. Belangrijk doel was het versterken van de onderlinge samenwerking waardoor er effectiever gewerkt kan worden.